...

"வாழ்க வளமுடன்"

05 அக்டோபர், 2010

முதுகுவலியா? தொப்பையா?

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


இந்தியர்கள் கண்டு பிடித்த யோகாசன முறையை இப்போது நாம் தான் சரியாக பின்பற்றுவதில்லையே தவிர மேலை நாட்டுக்காரர்கள் இதற்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள்.

*

அங்குள்ள விஞ்ஞானி கள் தீராத முதுகுவலி, மற்றும் தொப்பை வயிறு குறைவதற்கு யோகா சனத்தை சிபாரிசு செய்கி றார்கள்.

தினமும் 10 நிமிடம் `யோகா' செய்தாலே போதும். வேறு எந்த உடற்பயிற்சிகளும் தேவையில்லை என்கிறார்கள் அவர்கள்.

*

யோகாசனங்களில் அர்த்மத்ஸ் யேந்திரசனா என் றொரு பயிற்சி உள்ளது. இதனைச் செய்வதன் மூலம் முதுகுவலி, தொப்பை அறவே நீங்கி விடுமாம்.

*

சமதரையில் முதுமை நிமிர்த்தியபடி கால்களை நன்றாக நீட்டியபடி அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றாக மூச்சு வாங்கி கொள்ளுங்கள். உங்கள் இரு கை விரல் களாலும் கால் விரல்களை முதுகு நிமிர்த்தி தொடுங்கள். இதனை 10 நிமிடம் செய்தாலே போதுமானது.

*

இந்த பயிற்சி மூலம் நல்ல இருதயவலிமையும் பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

***

http://www.viparam.com/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/12155.html

***


"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "