...

"வாழ்க வளமுடன்"

03 ஆகஸ்ட், 2011

நாம் எவ்வாறு புரத உணவு உட்கொள்வது
புரத உணவை பற்றி பார்க்க முன் எவ்வாறு உணவு முறை கையாளபட வேண்டும் என பார்ப்போம் ( Key factors to include in your high performance nutrition plan )

1-ஒவ்வொரு 2-3 மணித்தியாலம் உண்க
2-5 -6 தடவை ஒரு நாளைக்கு உண்க
3- உங்களுக்கு தேவையான கலோரி அளவை தெறிக்க
4-புரதம் ஒவொரு தடவையும் சேர்க்க (lean protein )
5- 1-2 லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துக
6-அதிகாலை உணவை தவிர்க்க வேண்டாம்
7-சுகர் பொருட்களை தவிர்க்க ( processed sugars)


*


இப்போ எவ்வாறு புரத அளவு தேவைக்கேற்ப

1- body building --- ----1-1.6 g/lbs
2-power and speed -----0.9-1.1 g/lbs
3-reduce weight(diet) ---0.35-1g/lbs
4-endurance ------------0.7-0.9g/lbs
5-trauma recovery ------0.9-1.4g /lbs
6-stressed stage --------0.45-0.7g/lbs


***

புரதம் அதிகம் உள்ள உணவுகள்


1-Hamburger (100 g ) -- 28 g***


2-chicken breast (100 g)--25.5 g

***

3-Fish (100 g) ---25 g

***

4-Egg(One large)--- 6g
***

5-Cottage cheese---(½ cup)--- 14g***

6-Cheddar Cheese (100 g)--- 25g


***

7-Tofu (½ cup)----- 10g
***

8-Lentils (½ cup)--- 9g***

9-Peanut Butter-----8g

***


10-Broccoli (½ cup)---2g

***


11-Rice or pasta (½ cup)--- 2g

***

12-Almonds (100 g)--25g


***
thanks திவா
***"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "