...

"வாழ்க வளமுடன்"

14 ஏப்ரல், 2010

அனைவருக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுக்கோள்.

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நண்பர்களே நான் அடுத்த தளத்தில் இருந்து எடுத்து போட்டாலும், நான் அவர்களுடைய அனுமதி பொற்று தான் இடுகிறோன். அதுமட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு தளத்தில் இருந்து மட்டும் எடுக்காமல், புத்த்கத்தில் இருந்தும் பார்த்து டைப்பன்னுகிறோன்.

***

அதனால் நீங்கள் என் தளத்தில் இருந்து எடுத்தால் என் தளத்தின் பெயரை இடவும். இது என் தாழ்மையான வேண்டுக்கேள்.


***


http://www.tamilkudumbam.com/2009-12-31-01-34-41/a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--6142.html#comments


என் த‌ள‌த்தில் இருந்து தாம‌ரைத் த‌ண்டு ப‌திவு எடுத்து போட்டு இருகிறார்க‌ள். நான் இத‌னால் ம‌கிழ்கிறோன்.


***

ஆனால் என் த‌ள‌த்தின் பெயரை இட்டு இருந்தால் இன்னும் ம‌கிழ்வேன் ந‌ண்ப‌ர்க‌ளே!"வாழ்க வளமுடன் "

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "