...

"வாழ்க வளமுடன்"

30 நவம்பர், 2010

காற்றின் சுகாதார சுட்டி - வீடியோ

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
வீட்டைவிட்டு வெளியே செல்ல முன்னர் காற்றின் சுகாதார சுட்டியை அறிஞ்சு கொள்ளுங்கள்
***
நன்றி அருவி,
***


"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "