...

"வாழ்க வளமுடன்"

23 மார்ச், 2010

சைக்கிள் பாகங்கள் பற்றி பொது அறிவு

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
என்னங்க இதுல போய் என்ன இருக்கு. நமக்கு சைக்குல பத்தி தெரியாதா அப்படின்னு நினைக்கிறிங்கலா? நானும் அப்படி தான் நினைச்சேன். ஆனா இந்த தளத்தில் பார்த்ததும் தான் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு என்று தொரிந்து கொண்டேன். அதனால் நம் தளத்தில் பதித்தேன்.

***

சைக்கிள் பாகங்களின் பெயர்கள் தமிழில்:

*

Tube - மென் சக்கரம்
Tyre - வன் சக்கரம்
Front wheel - முன் சக்கரம்
Rear wheel (or) Back wheel - பின் சக்கரம்
Free wheel - வழங்கு சக்கரம்
Sprocket - இயக்குச் சக்கரம்
Multi gear sprocket - பல்லடுக்குப் பற்சக்கரம்
Training wheels - பயிற்சிச் சக்கரங்கள்
Hub - சக்கரக் குடம்
Front wheel axle - முன் அச்சுக் குடம்

*


Rear wheel axle - பின் அச்சுக் குடம்
Rim - சக்கரச் சட்டகம்
Gear - பல்சக்கரம்
Teeth - பல்
Wheel bearing - சக்கர உராய்வி
Ball bearing - பந்து உராய்வி
Bottom Bracket axle - அடிப்புறத் தண்டியக்கட்டை அச்சு
Cone cup - கூம்புக் கிண்ணம்
Mouth valve - மடிப்பு வாய்
Mouth valve cover - மடிப்பு வாய் மூடி

*

Chain - சங்கிலி

Chain link - சங்கிலி இணைப்பி

Chain pin - இணைப்பி ஒட்டி

Adjustable link - நெகிழ்வு இணைப்பி

Circlip - வட்டக் கவ்வி

Chain lever - சங்கிலி நெம்பி

Frame - சட்டகம்

Handle bar - பிடி செலுத்தி

Gripper - பிடியுறை

Cross Bar - குறுக்குத் தண்டு

*

Cross Bar cover - குறுக்குத் தண்டு உறை

Sissy Bar - சிறுமியர் இருக்கைத் தண்டு

Dynamo - மின் ஆக்கி

Head light - முகப்பு விளக்கு

Danger light (or) Light reflector - அபாய விளக்கு (அ) ஒளிதிருப்பி

Rearview Mirror - பின்காட்டி

Back Carrier - பொதி பிடிப்பி

Front Carrier Basket - பொதி ஏந்தி

Carrier support legs - பொதி பிடிப்பித் தாங்கு கால்கள்

Side box - பக்கவாட்டுப் பெட்டி

*

Stand - நிலை

Side stand - சாய்நிலை

Speedo meter (Odo meter) - வேகம்காட்டி

Fender - வண்டிக் காப்பு

Derailleurs - பற்சக்கர மாற்றி

Peg - ஆப்பு

Air pump - காற்றழுத்தி

Shock absorber - அதிர்வு ஏற்பி

Break - நிறுத்தி

Break shoes - நிறுத்துக்கட்டை

*

Break wire - நிறுத்திழை

Break Lever - நிறுத்து நெம்பி

Front break ankle - முன் நிறுத்துக் கணு

Back break ankle - பின் நிறுத்துக் கணு

Disc brake - வட்டு நிறுத்தி

Break connecting links - நிறுத்தி இணைப்பிகள்

Pedal - மிதிக்கட்டை

Reflecting Pedal - ஒளிதிருப்பி மிதிக்கட்டை

Pedal cover - மிதிக்கட்டை உறை

Pedal cup - மிதிக்கட்டைக் குமிழ்

*

Pedal rod - மிதிக்கட்டைத் தண்டு

Spindle - சுழலும் மிதிக்கூடு

Seat (Saddle) - இருக்கை

Seat Post - இருக்கை தாங்கி

Baby Seat - குழந்தை இருக்கை

Seat cover - இருக்கை உறை

Leather Seat - தோல் இருக்கை

Cushion seat - மெத்திருக்கை

Washer - நெருக்கு வில்லை

Tension washer - மிகுநெருக்கு வில்லை

*

Screw - திருகுமறை

Nut - ஆணி இறுக்கி

Bolt - திருகாணி

Spring - சுருள்

Bush - உள்ளாழி

Lever - நெம்பி

Rust - துரு

Balls - பொடிப்பந்துகள்

Crank - வளைவு அச்சு

Rivet - கடாவு ஆணி

Axle - அச்சு

Spring chassis - சுருள் அடிச்சட்டம்

Nose spring - சுருள் முனை

Fork - கவை

Horn - ஒலியெழுப்பி

Cable - கம்பியிழை

Knuckles - மூட்டுகள்

Clamp - கவ்வி

Ring - வளையம்

Hole - ஓட்டை

Hook - கொக்கி

Spokes - ஆரக்கால்கள்

Spoke guard - ஆரக் காப்பு

Spoke fixing screw - ஆரக்கால் திருகாணி

Spanner - மறைதிருகி

Spokes spanner - ஆரக்கால் மறைதிருகி

Screw driver - திருப்புளி

Tools - கருவிகள்

Pocket tools - பையடக்கக் கருவிகள்

*

Front Mud Guard - முன் மணல் காப்புறை

Back mud guard - பின் மணல் காப்புறை

Chain Guard - சங்கிலிக் காப்புறை

Dress Guard - ஆடைக் காப்புறை

Gloves - கையுறை

Head set - தலைக்கவசம்

Wrist band - மணிக்கட்டுப் பட்டை

Bell - மணி

Bell lever - மணி நெம்பி

Bell cup - மணி மூடி

Bell spring - மணிச் சுருள்

Bell frame - மணிச் சட்டகம்

Bell rivet - மணி கடாவி

Bell fixing clamp - மணிப் பொருத்தி

*

Lock - பூட்டு

Lock fixing clamp - பூட்டுப் பொருத்தி

Key - சாவி

Key chain - சாவிக் கொத்து

Chain lock - சங்கிலிப் பூட்டு

Inner wire - உள்ளிழை

Electrical parts - மின்னணுப் பாகங்கள்

Lighting Spoke - ஒளிரும் ஆரக்கால்

Spokes with balls - மணிகோத்த ஆரக்கால்

Extra fittings - கூடுதல் பொருத்திகள்

Foot rest - கால்தாங்கி

Baby foot rest - குழந்தைக் கால்தாங்கி

Water bottle - தண்ணீர்க் குடுவை

*

Racing cycle - பந்தய மிதிவண்டி

Mini cycle - சிறு மிதிவண்டி

Mountain cycle - மலை மிதிவண்டி

Foldable cycle - மடக்கு மிதிவண்டி

Wheel chair - சக்கர நாற்காலி

Beach cruiser - கடற்கரைத் துரிதவண்டி

One-wheel cycle - ஒரு சக்கர மிதிவண்டி

High-tech bike - அதிநுட்ப வண்டி

Kid cycle - சிறுவர் மிதிவண்டி

Ladies cycle - மகளிர் மிதிவண்டி

Tri cycle - முச்சக்கர வண்டி (அ) பொதி மிதிவண்டி

Cycle with motor - உந்து மிதிவண்டி

Inflating - காற்றடித்தல்

Patch - பட்டை

Patching - பட்டை வைத்தல்

Patch work - சிறு வேலை (அ) சில்லறை வேலை

*

Over hauling - முழுச் சீரமைத்தல்

Painting - வண்ணம் தீட்டல்

Lubrication - எண்ணெய் இடல்

Wheel bend removal - கோட்டம் எடுத்தல்

Puncture - துளை

Puncture closure - துளைமூடல்

Puncture lotion - துளைமூடு பசை

Emory paper (Abrasive sheet) - தேய்ப்புப் பட்டை (உப்புத் தாள்)

Wooden mallet - மரச் சுத்தி

Grease - உயவுப் பசை

Lubricant oil - உயவு எண்ணெய்

Waste oil - கழிவு எண்ணெய்***

நன்றி லோடுக்கு பாண்டி.
http://lodukkupandi.blogspot.com/


*******


படித்தது பிடித்து இருந்தால் உங்கள் ஓட்டை இந்த தமிழிஷ்ல் போடவும்.

*

10 comments:

DREAMER சொன்னது…

சைக்கிள் பாகங்களுக்கு தமிழ் வார்த்தை என்ன? என்று பலமுறை பலரும் தமிழை எள்ளி நகையாடியிருக்கிறார்கள். அதை முறியடிக்கும்படி, சைக்கிளின் அத்தனை பாகங்களுக்கும் தமிழ்ச் சொற்களை விளக்கி, தமிழில் எதுவும் உண்டு என்று கூறியிருக்கிறீர்கள்... மிகவும் அருமை.

பி.கு. தமிழ்! தமிழ்! என்று மீண்டும் மீண்டும் எழுதியதால், என்னை மொழி வெறியன் என்று நினைத்துவிடாதீர்கள், என் தாய்மொழி தமிழ் இல்லை, ஆனாலும் தமிழ் எனக்கு மிகவும் பிடித்த மொழி.

தொடர்ந்து கலக்குங்க..!

-
DREAMER

prabhadamu சொன்னது…

நன்றி தருமர். உங்கள் ஊக்கதுக்கும், வருகைக்கும், பதிலுக்கும் மிக்க நன்றி. மிக்க மகிழ்ச்சி. இது யாராவது ஒருவருக்கு உதவும் என்று எண்ணி இதில் இட்டேன். அது உங்கலுக்கு உதவியதுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பா.


நீங்க தமிழ் பற்று உள்ளவர் என்று நன்கு தெரிகிறது. தமிழ் உண்மையில் அருமையான மொழி நண்பா. அதில் இல்லாத பொருள்ளும் இல்லை, அதில் சொல்லதா சொல்லும் இல்லை.நீங்கள் கூறியது போல் தமிழ் பல வகையில் இருந்தாலும் ஆனா நாம் ( ஒருசிலர் ) தமிழ் குறைவாகவும் ஆங்கிலம் அதிகவும் பேசும் நிலையில் இருக்கிறோம்.


தமிழ் மொழி என்று ஒன்று இருந்தது என்று நாம் இனி வரும் காலத்தில் ஏட்டில் தான் படிக்கனும். எப்படி அந்த கால ஓலைச்சுவடியில் ( எழுதிய மொழி ) எழுத்துக்கள் ஒருசிலரால் மட்டும் படிக்க முடிகிறதோ அதுப்போல் இனி ஒருசிலர் தான் தமிழ் எழுத படிக்க முடியும். ( இனி வரும் காலம் அதுதான் நிலை என்று இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது.)இன்னிலை மாறவேண்டும் நண்பா. அது இதுப்போல் தளம் வைத்து இருக்கும் நம் நண்பர்கள் இடம் தான் உள்ளது.


இணையத்தில்லாவது தமிழ் வாழ்ட்டும்.

Dr. Srjith. சொன்னது…

நமது இணைய நண்பர்களின் தயவினால், கண்டிப்பாக தமிழ் மொழி இனி வரும் காலத்திலும் ஓங்கி நிற்கும், இதில் உங்களுக்கும் எனக்கும்கூட பங்கு உண்டு. தொடர்ந்து எழுதுவோம், எழுதுபவர்களை ஊக்குவிப்போம்.

-
DREAMER

prabhadamu சொன்னது…

நன்றி நண்பா ஸ்ட்ரீமர். கட்டாயம் தமிழ் வாழனும் நண்பா. நீங்கள் சொல்லுவது போல் அனைவரும் தோல் கொடுப்போம்.


பரவாயில்லை நண்பா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் எழுத்தாளரா? உங்கள் நண்பர் மருத்துவரா?

DREAMER சொன்னது…

//நீங்கள் எழுத்தாளரா? உங்கள் நண்பர் மருத்துவரா?//

நான் எழுத்தாளனில்லை... திரைப்பட இயக்குனர். 'இரா' என்ற திகில் படத்தை இயக்கியிருக்கிறேன். ரிலீஸ் வேலைகள் நடந்துக்கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் திரைக்குவரவிருக்கிறது.

என் நண்பர், டாக்டர் ஸ்ரீஜித், இவர் அக்குபஞ்சர் மருத்துவர் மற்றும் நடிகர்.

-
DREAMER

prabhadamu சொன்னது…

நன்றி டாக்டர் ஸ்ரீஜித் & ஸ்டீமர். உங்கள் வருகைக்கும், பதிலுக்கும் மிக்க நன்றி நண்பர்களே. உங்கள் ஒவ்வொரு பதிலும் எனக்கு ஊக்கத்தை குடுக்கிறது. உங்கலுக்கும் உங்கள் நண்பருக்கும் மிக்க நன்றி நண்பா. தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எதிர் பார்க்கிறேன். நண்பா நீங்கள் வெளியிட இருக்கும் " இரா " படம் மிகுந்த வெற்றி பெற எங்கள் மானமார்ந்த வாழ்த்துக்களும், பிறத்தனைகளும்.

பனித்துளி சங்கர் சொன்னது…

தெரியாத பல வார்த்தைகளின் அர்த்தம் இங்கு தெரிந்துகொண்டேன் . பகிர்வுக்கு நன்றி !

DREAMER சொன்னது…

//நண்பா நீங்கள் வெளியிட இருக்கும் " இரா " படம் மிகுந்த வெற்றி பெற எங்கள் மானமார்ந்த வாழ்த்துக்களும், பிரார்த்தனைகளும்.//

மிக்க நன்றி..! என்னதான் முதல் படம் பேய் படமாக இருந்தாலும், 108 தேங்காய் உடைத்து பூஜை செய்துவிட்டுத்தான் படத்தை முடித்தோம்.
உங்களைப் போன்ற நண்பர்களின் பிரார்த்தனையும் உடனிருக்கின்ற தைரியத்தில் படத்தை விரைவில் வெளியிட பிரயத்தனங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விரைவில் நல்ல தகவல் சொல்கிறேன்..!

-
DREAMER

prabhadamu சொன்னது…

நன்றி பனித்துளி சங்கர். உங்கள் ஊக்கதுக்கும், வருகைக்கும், பதிலுக்கும் மிக்க நன்றி. உங்கள் ஒவ்வொரு பதிலும் எனக்கு ஊக்கத்தை குடுக்கிறது. மிக்க நன்றி நண்பா.

prabhadamu சொன்னது…

நன்றி ஸ்டீமர். கட்டாயம் உங்கள் முயற்ச்சி பெறும் நண்பா. அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் நண்பா. என்னையும் உங்கள் நண்பராக ஏற்று என்னிடம் பகிர்ந்துக் கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி நண்பா.

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "