...

"வாழ்க வளமுடன்"

12 ஜூன், 2011

தமிழ், ஆங்கில மருத்துவ துணுக்குகள் :)

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


***

மெயிலில் வந்தது

***
"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "