...

"வாழ்க வளமுடன்"

19 ஜூலை, 2015

சீரான எடைக்கு சத்தான டயட்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


டல் எடையும் அதிகரிக்கக் கூடாது. வயிறும் நிரம்ப வேண்டும். அது எப்படி முடியும்? சத்தான உணவுகளை, குறிப்பிட்ட அளவில் உண்டால், சாத்தியமே. அதற்கான டயட் சார்ட் இங்கே...

"வாழ்க வளமுடன்"
      

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "