...

"வாழ்க வளமுடன்"

28 ஜனவரி, 2010

படங்களுடன் பழங்களின் பெயர் - 3

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
Devilfig பேயத்தி


Date fruit பேரீச்சம் பழம்
Damson ஒரு வித நாவல் நிறப்பழம்Cranberry குருதிநெல்லி


Clementine நாரந்தை


Citrus sinensis சாத்துக்கொடி


Citrus aurantium கிச்சலிப்பழம்Citron கடார நாரந்தைChickoo சீமையிலுப்பை


Cherry சேலாப்பழம்

Sapodilla(zapota) ------ சீமையிலுப்பை

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "