...

"வாழ்க வளமுடன்"

08 மார்ச், 2016

Jayanthisri Balakrishnan speech - 3

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "