...

"வாழ்க வளமுடன்"

25 ஜனவரி, 2016

Child's Self Esteem - Gopinath : Part 1 of 5

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
"வாழ்க வளமுடன்"

                     

இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள்

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "