...

"வாழ்க வளமுடன்"

04 செப்டம்பர், 2015

பொது அறிவு

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
Mohandass Samuel's photo.


Mohandass Samuel's photo.
Mohandass Samuel's photo.
Mohandass Samuel's photo.
Mohandass Samuel's photo.

 ***
ts dmdsadv
***

"வாழ்க வளமுடன்"
      

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "