...

"வாழ்க வளமுடன்"

08 ஜூன், 2011

குழந்தை வளர்ப்புக் குறித்த சில கருத்துக்கள் வீடியோ

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்***
thanks youtube
***


"வாழ்க வளமுடன்"
இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "