...

"வாழ்க வளமுடன்"

28 மே, 2011

ஏழு பிறவிகள் என்ன என்று தெரியுமா ?

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
1. தேவர்கள்


*

2. மக்கள்*


3. விலங்கு

*

4. பறைவை
*

5. ஊர்வன

*


6. நீர்வாழ்வன


*


7. தாவரம்
***
thanks கவிதை வீதி
***


"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "